May 2022

สัตว์เลื้อยคลานในทะเลโบราณเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก เร็วมาก

สัตว์เลื้อยคลานในทะเลโบราณเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก เร็วมาก

พวกเขาทิ้งวาฬไว้ในฝุ่นวิวัฒนาการ โดย KATE BAGGALEY | เผยแพร่เมื่อ 27 ธ.ค. 2564 8:00 น. ศาสตร์สัตว์ ภาพประกอบของสัตว์เลื้อยคลานในทะเล การพักผ่อนหย่อนใจของ C....

Continue reading...